Yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına ve iş geliştirmesine yönelik kurulan INOGAR ART; insanlara ilham veren yapısı, yaratıcı atölyeleri, uluslararası sanat partnerleri ile sanat ve kültürün gücünden yola çıkarak gelecek nesli iyileştirmeyi hedefler. Tasarım, sanat ve kültürün önde gelen noktalarından biri olarak ülkenin sanat girişimciliği yolculuğunu şekillendirmek için kurulan sanat inkübasyon merkezidir.

INOGAR ART, kültür, sanat, spor ve eğlence sektöründen girişimcileri bir araya getiren ve onların vizyonlarını hayata geçirmelerine yardımcı olan bir çalışma alanıdır.

Tutkulu insanların potansiyellerini ortaya çıkarmasına yardım eden INOGAR ART bünyesinde verilen eğitimler, performans ve atölye çalışmaları, etkinlikler ve yaratıcı workshoplar ile bu alanda düzenlenen startup programları ile Türkiye’de sanat alanında faaliyet gösteren iş geliştirme merkezinin ilk örneği olacaktır.

AAI Türkiye Sanat Kuluçka Merkezi Programı

AAI Türkiye, diyaloğu başlatmak,topluluklar kurmak, yerel ekonomileri ve daha fazla sosyal inovasyonu desteklemek için topluma yönelik dijital ve yeni medya sanat projelerini kullanan yaratıcı bir değişim programıdır. Her bir kuluçka merkezi ekonomik eşitlik , gençlerin güçlendirilmesi, cinsiyet eşitliği ve çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili bir sosyal veya çevresel sorunu ele almaktadır.

AAI - Türkiye; Amerikalı misafir sanatçı Heidi Boisvert’in öğrettiği bir dizi sanat ve teknoloji atölyesinden ve toplumsal cinsiyet eşitliğine, ortak ekip proje prototiplerinin geliştirilmesine ve katılımcı kreasyonlarını halkla paylaşmaya odaklanmaktadır. Kuluçka merkezine katılım ücretsizdir. Katılımcı ekipler, işbirliği ile proje prototiplerini geliştirmek için küçük bir hibe desteği alacaklardır.
Biomedya, Performans ve Sosyal Değişim:

Bu çok yöntemli atölye; kısa eski ve yeni medya araçları kullanılarak ortaya çıkacak performanslarla sonuçlanan 4 parçalı bir ortak yaratma sürecinden oluşuyor. Katılımcılar, bedene ilişkin yerleşmiş diyalogları ve tarihsel kalıpları, hepsi vücut verilerinden üretilen canlı çizimlere ve müziğe dönüştürerek kişisel travma deneyimlerini ortak bir anlatıma bağlayacaklar. Hareket serileri bedenle ilgili farkındalığı arttırır, yeni duyusal-motor rutinleri yaratır ve koreografisini üzerine kuracağımız ortak bir hareket sözlüğü oluşturur. Öykü çemberleri, kapasitif algılamayla tetiklenen görüntülerin ve hikayeli nesnelerin veritabanı için içerik oluşturur.
Atölyeler: 15 Mart - 22 Mart
Proje geliştirme: 23 Mart - 03 Nisan

Atölye çalışmaları sonrasında katılımcılar takımlara ayrılacak ve proje prototiplerini geliştirmek için küçük fonlar dağıtılacaktır. Heidi, bir öneri geliştirme, prototip oluşturma ve çalışmalarını seyirciyle paylaşmaya hazırlanma sürecinde ekiplere liderlik edecektir.

Halka açık Sunum ve Juri incelemesi: 5 Nisan 2019

Ekipler prototiplerini halka açık bir ortamda paylaşacak ve yarattıkları protipleri, gelecekte sürdürülebilirliklerini desteklemek adına geri bildirim sağlayacak bir juriye sunacaklar. Halka açık sunum INOGAR ART ’ta yapılacak. Başvurular için, lütfen online başvuru formunu doldurun.

Başvurular 11.02.2019 tarihine kadar kabul edilecektir.
Daha fazla bilgi için; info@inogarart.com